این چی چیه؟

هر کدام از این مجلدات این مجموعه به یک موضوع اختصاص دارد و شاعر در هر کتاب با ده شعر، به معرفی جهان پیرامون ما پرداخته است. از عناوین و موضوعات این کتاب‌ها به ترتیب می‌توان به «این چی چیه؟ مترسک» با موضوع اشیاء، «این چی چیه؟ یه شیره» با موضوع حیوانات،‌ «این چی چیه؟ یک قطار» با موضوع وسایل نقلیه، «این چی چیه؟ یه جغده» با موضوع پرندگان، «این چی چیه؟ یه جنگل» با موضوع طبیعت و «این چی چیه؟ یه ماژیک» به موضوع نوشت افزار، اشاره کرد. به گفته هادی خورشاهیان مؤلف این مجموعه کتاب‌ها، هر کدام از کتاب‌های مجموعه ۶ جلدی «این چی چیه؟» ده تا شعر نیمایی است که علاوه بر شعر، اسم هر چیزی به فارسی و انگلیسی هم آمده است تا کودکان علاوه بر خواندن و شنیدن شعر آموزشی درباره هر چیز با تصویر و اسم فارسی و انگلیسی شکل مورد نظر نیز آشنا شوند.
Display:
مرتب شود به صورت:
تعداد نمایش در هر صفحه: