ماجراهای مارجری

ماجراهای مارجری یک مجموعه سه جلدی است داستان ماجرای جوجه ای را نقل می کند که در دنیای گاوها زندگی می کند و با وجود دنیایی ار تفاوت در کنار مادر خود که گاو است در ماجراهای مختلف شرکت می کند این مجموعه به علاقه و ارتباط بین فرزند و پدر مادر بسیار توجه می کند
Display:
مرتب شود به صورت:
تعداد نمایش در هر صفحه: