درباره ما

ما انتشارات خط خطی هستیم، خط خطی ترین انتشارات کره زمین!!!
فعالیت خودمان را از سال 1390 با کتاب های کودک و نوجوان دوزبانه همراه با cd شروع کردیم.
بعد از آن با کمک نویسنده های خیلی خوب و برتر ایرانی و همراهی تصویرگران هنرمندمان کتاب های خیلی جذابی برای همه ی بچه های خط خطی ایرانی تولید کردیم .
با پشتوانه شما خط خطی های دوست داشتنی، رشد کردیم و کم کم بزرگ شدیم .
لبخند رضایت شما، ما را تشویق کرد تلاش کنیم تا با هم بیشتر بخندیم، بنابراین از سال 1396 شروع به تولید کتاب های طنزدر همه رده های سنی کردیم.
باورتـــــــــون میشه ما داریم در حقیقت نوشته های خودتون را چاپ میکنیم و با اعتماد به استعداد و خلاقیت عجیبی که در مردم عزیز کشورمان سراغ داریم توانستیم نویسنده های بزرگی در رده های سنی مختلف از سراسر ایران عزیزمان پیدا کنیم.
راهی را شروع کردیم که در آن نیاز به همراهی و همدلی شما داریم.
دستتان را به گرمی می فشاریم و همیشه منتظر حمایت ها و نقدهای شما دوستان و همراهان همیشگی هستیم.
دوستتون داریم دوستمون داشته باشید.