دوران بزرگی

نوع کالا: کتاب
وضعیت:
موجود
قیمت: 95,000

دوران بزرگی

توضیحات
همه ما پير مي شويم . ما مي توانيم اين شرايط را هم چون فرصتي براي امكانات تا ه تر ببينيم ، يا آن را شرايطي ترسنام و پر از محدوديت تلقي كنيم. نويسنده اين كتاب سعي كرده است راه هايي را نشان دهد كه بتوانيم با اين موضوع با كنجكاوي و انتظاراتي درست رو به رو شويم. همان طور كه در صفحه هاي اين كتاب پيش مي رويد ، برخي دو راهي هاي هميشگي و قديمي در كهنسالي را مي شناسيد. در طول مسير، شما به آن آگاهي و خردي دست مي يابيد كه كمك مي كند معنا و مقصود سال هاي پيري را كشف كنيد. چون همان طور كه دكتر سئوس گفته است: "شما فقط يك بار پير مي شويد!" . . #انتشارات_خط_خطی #كليدهاي_كوچك_براي_قفل_هاي_بزرگ #بزرگي #روانشناسي#كتاب#كتاب_مفيد #كتاب_بخوانيم #كتاب_روانشناسي #elfbook#elfhelpbooks #elfhelpbook #پيري . . نويسنده:كارول آن مارو مترجم:صدف شجيعي
نظرات

نظر خود را در مورد این محصول درج کنید
خیلی بد            خیلی خوب