مذاکره با خر درون+3 داستان دیگر

نوع کالا: کتاب
وضعیت:
موجود
قیمت: 129,500

مذاکره با خر درون+3 داستان دیگر

توضیحات
نویسندگان: محسن رحیمی زاده فاطمه زارع سیده زینب ابراهیمیان شیاده مهدی محمدی انتشارات خط خطی شابک: 6-04-6059-622-978 80 صفحه چاپ اول 97 ... دندانهایم را از خشم به هم فشار دادم. هر کاری که می کردم نمی توانستم آرام بگیرم. سرم را سمت داخل اتاق برگرداندم، که ناگهان چشمم به مجله ی کهنه و وارفته ای افتاد که دیروز بین کتابها پنهان کرده بود؛ مجله جلد نداشت ولی معلوم بود که خیلی قدیمی است. ....
نظرات

نظر خود را در مورد این محصول درج کنید
خیلی بد            خیلی خوب