• کنارآمدن با افراد مشکل ساز

  موجود است
  : قیمت 95,000
  0

 • بالا بردن اعتماد به نفس

  موجود است
  : قیمت 95,000
  0

  كتاب #بالا_بردن_اعتماد_به_نفس در اين كتاب ميخوانيم كه ما در هر حالتي قابل قبول، محترم و دوست داشتني هستيم. درست همان طور كه هستيم. . . #elfbook #انتشارات_خط_خطی #كتاب #كتاب_خوب #elfhelpbooks #elfhelpbook #كليدهاي_كوچك_براي_قفل_هاي_بزرگ #therapy #اعتماد_به_نفس #اعتماد_بنفس

 • تغذیه بهتر، زندگی بهتر

  موجود است
  : قیمت 95,000
  0

  كتاب #تغذيه_بهتر_زندگي_بهتر اين كتاب ديدگاه هايي را نسبت به غذا ارائه مي دهد كه تا پيش از اين در استاندارهاي فرهنگي نبوده است، غذا نه خوب است و نه بد، بلكه خنثي است. . . . #انتشارات_خط_خطی #كليدهاي_كوچك_براي_قفل_هاي_بزرگ #تغذيه#زندگي_سالم#كتاب #كتاب_مفيد#روانشناسي #تغذيه_سالم #كتاب_خوب_بخوانيم نويسنده: لورا پيروت مترجم: صدف شجيعي

 • شفای قلب های دردمند

  موجود است
  : قیمت 95,000
  0

  . آيا مشكلات، شما را به زانو درآورده اند؟ اين اتفاق ها هر از گاهي براي همه ما مي افتد اما درون خودتان ميتوانيد راه هايي براي راحت تر كردن شرايط و بازگرداندن آرامش به زندگيتان ، پيدا كنيد. بگذاريد اين كتاب، راهنمايتان باشد. . . @elf.book . #انتشارات_خط_خطی #كليد_هاي_كوچك_براي_قفل_هاي_بزرگ #روانشناسی #كتاب#كتاب_بخوانيم #elfhelpbooks #elfbookelf #خود_شناسي#دردمند#روانشناختي . . نويسنده: دنيل گريپو مترجم: صدف شجيعي

 • با خودت مهربان باش

  موجود است
  : قیمت 95,000
  0

  كتاب #با_خودت_هم_مهربان_باش با خودت مهربان باش . از اين كتاب لذت ببر و بگذار راه كارهاي آن تو را به سمت يك زندگي با آرامش و هماهنگي بيش تر ، راهنمايي كند . #كليدهاي_كوچك_براي_قفل_هاي_بزرگ #انتشارات_خط_خطی _ elfbook# مهربان #كتاب #كتاب_مفيد #روانشناسی #خود_شناسی نويسنده:چري هارتمن مترجم:صدف شجيعي

  كتاب #با_خودت_هم_مهر ...
 • دوران بزرگی

  موجود است
  : قیمت 95,000
  0

  همه ما پير مي شويم . ما مي توانيم اين شرايط را هم چون فرصتي براي امكانات تا ه تر ببينيم ، يا آن را شرايطي ترسنام و پر از محدوديت تلقي كنيم. نويسنده اين كتاب سعي كرده است راه هايي را نشان دهد كه بتوانيم با اين موضوع با كنجكاوي و انتظاراتي درست رو به رو شويم. همان طور كه در صفحه هاي اين كتاب پيش مي رويد ، برخي دو راهي هاي هميشگي و قديمي در كهنسالي را مي شناسيد. در طول مسير، شما به آن آگاهي و خردي دست مي يابيد كه كمك مي كند معنا و مقصود سال هاي پيري را كشف كنيد. چون همان طور كه دكتر سئوس گفته است: "شما فقط يك بار پير مي شويد!" . . #انتشارات_خط_خطی #كليدهاي_كوچك_براي_قفل_هاي_بزرگ #بزرگي #روانشناسي#كتاب#كتاب_مفيد #كتاب_بخوانيم #كتاب_روانشناسي #elfbook#elfhelpbooks #elfhelpbook #پيري . . نويسنده:كارول آن مارو مترجم:صدف شجيعي

  همه ما پير مي شويم ...

انتشارات خط خطی online store